Att arbeta inom det militära är ett vitt begrepp då det finns mängder med olika yrkeskategorier att välja mellan. Oavsett vilken eller vilka man vill prova på, börjar de alla med en grundutbildning som består av en teoretisk och en praktisk del. Den sistnämnda inkluderar värnplikt.

Grundutbildning med värnplikt

Det finns totalt 18 olika organisationer som går under samlingsnamnet Frivilligorganisationerna. Dessa organisationer bidrar var och en på sitt till det civila och militära försvaret i Sverige. Vad organisationerna också gör är att rekrytera samt utbilda andra frivilliga som vill arbeta som stöd för samhällets i olika krishanteringssituationer.

För den som vill utbilda sig till officer finns det tre utbildningar, eftersom det finns tre olika officersroller inom förvaret. Även om de kan skilja sig åt en del går officersrollen ut på att vara ledare, samt att ansvara för såväl personal som en verksamhet.

Även SOG rekryterar soldater och officerare en gång per år. Uttagningen sker i två delar: fält och medicin/psykologi.

För övriga utbildningar går det bra att vända sig till någon av Försvarsmaktens gemensamma skolor som finns utspridda i landet:

Eksjö

Amröjskolan och Fältarbetsskolan

Enköping

Ledningsskolan

Halmstad

Försvarsmaktens tekniska skola

Militärhögskolan

Kallinge

Flygbasjägarskolan

Karlsborg

Fallskärmsjägarskolan

Försvarsmaktens överlevnadsskola

Karlskrona

Sjöstridsskolan

Linköping

Flygvapnets flygskola

Skövde

Logistikskolan

Markstridsskolan

Solna

Militärhögskolan Karlberg

Södertälje

Hemvärnets stridsskola

Uppsala

Luftstridsskolan

Tolkskolan