När den allmänna värnplikten avskaffades 2010 ersattes den av diverse frivilligstyrkor i kombination med professionella styrkor. Bland de frivilliga styrkorna är det nog hemvärnet som är den mest kända nationella skyddsstyrkan.

Ledningsregementet

Sedan 2007 har även det försvarsmaktsgemensamma förbandet Ledningsregementet (LedR) verkat, med utgångspunkt i Enköping. Förbandet omfattar såväl armén som marinen och flygvapnet.

Göta ingenjörregemente

I Eksjö finns förbandsledningen för Göta ingenjörregemente – ett ingenjörsförband inom armén som har funnits sedan 1878 och verkat i olika former sen dess.

Arméns jägarbataljon

Mer känd som AJB, eller 193 – Arméns jägarbataljon är ett kavalleri- och jägarförband som har funnits sedan 2005 och är förlagt i Arvidsjaur, i det som kallas ”Detachementet Norrlands dragoner”.

Särskilda operationsgruppen

Mer känt som SOG, och en del av FM SF som är en förkortning av Försvarsmaktens specialförband.

Verksamma sedan 2011 med Karlsborgs garnison (Västergötland) som utgångspunkt. Vem/vilka som är befälhavare, ställföreträdande befälhavare och stabschef är hemligt, likaså SOG:s storlek.

Hemvärnet

Eller Sveriges nationella skyddsstyrka, utgör numera huvuddelen av de nationella skyddsstyrkor som finns inom den svenska Försvarsmakten. Hemvärnet har som uppgift att bevaka och skydda viktiga objekt, och även skydda landets infrastruktur mot sabotage. Man arbetar även samhällsstöttande i samband med naturkatastrofer eller liknande.

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

MUST, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, är även det en viktig verksamhet inom Försvarsmakten då MUST delvis utgör landets militära underrättelsetjänst. Detta är alltså en verksamhet som har som uppgift att söka fram relevant information (ur militär synpunkt) om främmande makt. Dessutom ansvarar man till stora delar för den Sveriges militära säkerhetstjänst.

Inom de olika verksamhetsområdena finns det ett antal verksamhetskontor, varav Underrättelsekontoret (förkortas UNDK), Säkerhetskontoret (förkortas SÄKK) och Kontoret för särskild inhämtning (förkortas KSI) tillhör några av de mest aktiva.