Sveriges försvarsmakt

Den 1 januari år 1975 antogs samlingsnamnet Försvarsmakten. Nästan 20 år senare, i juni 1994, bildades istället myndigheten Försvarsmakten. Med högkva

Read More

Försvarsmaktens ansvarsområden

Grundorganisationen ansvarar för att utveckla, vidmakthålla samt avveckla krigsförband samt för att vidmakthålla Försvarsmaktens kompetens. I händelse

Read More

Aktiva verksamheter

När den allmänna värnplikten avskaffades 2010 ersattes den av diverse frivilligstyrkor i kombination med professionella styrkor. Bland de frivilliga s

Read More

Grundutbildning och skolor

Att arbeta inom det militära är ett vitt begrepp då det finns mängder med olika yrkeskategorier att välja mellan. Oavsett vilken eller vilka man vill

Read More

Yrkeskategorier

Precis som det finns mängder med utbildningar både internt och externt för den som önskar jobba inom det militära, så finns det också mängder med yrke

Read More