År 2020 blev det bestämt att det skulle ske större satsningar på militären och i februari 2021 lämnade militären in sitt budgetunderlag till regeringen för år 2022. Personal ska utökas och nya regementen ska uppföras på flera håll i landet, även samarbeten med andra länder ska fördjupas. Försvarsmakten står inför förändringar och i förberedelse för att rusta upp inför de hot som kan tänkas föreligga i framtiden.

I dag arbetar 60 000 personer inom Försvarsmakten och tanken är att de ska växa med sjuttio procent till år 2030. Vill du vara med och göra verklig skillnad? I dag finns olika vägar in i det militära, även om man inte gjort värnplikt. Du kan t.ex. bistå hemvärnet med din tid och dina kunskaper eller söka grundutbildning i militären upp till du fyllt 47 år.

För dig som funderar över huruvida du vill göra värnplikten eller inte så är värnplikten ett bra steg in i vuxenlivet och även om du bestämmer dig för att inte vidareutbilda dig inom det militära så får du stora fördelar väl ute i arbetslivet. Om du söker en tjänst via Bravura.se så kommer du att märka att egenskaper som teamanda men även självständighet värderas högt, vilket även försvarsmakten förbereder dig på. Du ska kunna arbeta i ett team men även vara redo att snabbt ta självständiga beslut. Bravura hjälper årligen människor att ta steget till att bli konsult och uppmuntrar och tar tillvara på just dina kunskaper och förmåga.

Varje år kallas personer som fyller 18 det året till mönstring och och om du inte har fått någon kallelse men vill göra mönstring och värnplikt kan du själv ansöka om det. Om du antas till värnplikt och grundutbildning är tiden olika lång för hur länge utbildningen pågår men i regel så är tiden mellan tre till femton månader. Om du upptäcker under den tiden du gör din värnplikt att du vill arbeta inom försvaret och även avancera så finns ytterligare utbildningar att tillgå.

Möjligheterna är oändliga inom Försvarsmakten. Du kan arbeta som soldat, sjöman, vagnchef, högvakt men även som kock eller med administrativa tjänster på ett regemente. Utöver det finns det många andra spännande tjänster inom Försvarsmakten. För mer information om mönstring, värnplikt, grundutbildning eller olika tjänster, kolla in på Försvarsmaktens hemsida.